skip to Main Content

Matematikken bag Garderhøjfortets escape rooms

Kære Gæst,
Her kan du læse lidt mere om den matematiske baggrund for vores Escape rooms. Du kan også finde matematiske opgaver der kan bruges til at arbejde med før eller efter eleverne har prøvet Matematiske Escape rooms. Opgaverne kan bruges både sammen med de fysiske Escape rooms og det Escape room der findes online her på siden.

Formålet med de Matematiske Escape rooms

 • at øge elevernes matematiske interesse og kompetencer samt give et indblik i, hvordan matematikken kan anvendes – med landets forsvar som case.
 • at øge interessen for dansk krigshistorie og dermed bidrage til identitetsskabelse hos eleverne.
 • at lette overgangen fra grundskole til gymnasium i matematik.
 • at tilbyde kompetenceudvikling til matematiklærere til grundskolen.

Målgruppe for Matematiske Escape rooms

De tre Escape rooms på Garderhøjfortet, samt de Escape rooms der er online, er primært målrettet 7.-10. klasses elever. Sekundært er Escape Room for ungdomsuddannelser, hvor matematik er en del af pensum, samt for fritidsgæster.

Koncept for ”Matematiske Escape rooms”

En gruppe elever er sendt tilbage til fortiden for at løse en række opgaver og gåder, der skal forhindre fjenden i at vinde krigen. Det foregår på den måde, at eleverne er “spærret” inde i et rum, der er indrettet efter den tidsperiode, det drejer sig om. Eleverne har 45 minutter til at løse de opgaver, der skal forhindre fjenden i at vinde. Umiddelbart er der ikke noget i rummet, der fortæller, hvordan opgaverne skal løses, så elevernes udfordring er netop at finde ud af, hvad første opgave går ud på. Der vil dog være en ledetråd, der hjælper dem på vej.

Der vil i rummet også være en række elementer, der skal være med til at forvirre og skjule disse henvisninger, så eleverne kan komme i tvivl, hvorpå deres samarbejds- og kommunikationsevner kommer i spil.  I hvert rum vil der være flere større installationer, typisk med tekniske eller mekaniske modeller, som eleverne skal eksperimentere med ift at løse en opgave.

Det vigtigste element i konceptet er, at eleverne bliver nødt til at anvende matematik og datidens teknologi for at kunne løse opgaverne, og at eleverne får et indblik i den historiske virkelighed, så der næsten er tale om en tidsrejse for eleverne. Rummene, opgaverne, teknologierne og diverse modeller og installationer skal naturligvis underbygge alt dette, og målet med rummene er at skabe en autentisk oplevelse, der øger motivation, glæde og interesse ved både matematik, teknologi og historie.

Faglig overgang mellem folkeskole og gymnasie

Der er ingen tvivl om at behovet for at synliggøre de faglige forventninger til folkeskolens elever, hvis de ønsker at starte på en gymnasial uddannelse, er stor og relevant. Det er netop et af formålene med Garderhøjfortets  Escape room-forløb. I den forbindelse har vi forsøgt at undersøge to spørgsmål:

Hvilke faglige forventninger har folkeskolens matematiklærere til deres egne elever, der ønsker at starte en gymnasial uddannelse?

Og hvilke forventninger har gymnasiets matematiklærere til de elever, der starter på en gymnasial uddannelse.

Ønsket med at stille disse to spørgsmål er, at finde de fælles faglige områder som både folkeskolens og gymnasiets lærere forventer at eleverne mestrer, da fokus på disse områder kan være med til at bygge yderligere bro mellem grundskolen og gymnasierne.

I den forbindelse har vi til vores første workshop forsøgt at lave en kvalitativ undersøgelse, hvor både folkeskolelærere og gymnasielærere kunne byde ind på hvilke faglige områder, der synes vigtige. Det er blandt andet sket med udgangspunkt i folkeskolens fælles mål i matematik samt matematikopgaverne i undervisningsministeriets optagelsesprøve til gymnasierne.

Derudover har vi taget erfaringer fra faglige debatter på de sociale medier, og fra vores egen facebookgruppe, hvor vi har inviteret både folkeskolelærere og gymnasielærere til at deltage, da der til vores workshop kun deltog to gymnasielærere.

Derudover har vi samlet erfaringer fra Matematikbro-projektet2, der netop undersøgte, hvilke faglige områder, der bør styrkes i folkeskolen for at forbedre overgangen mellem folkeskole og gymnasiet. https://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/nr.-492017-matematikbroen/Matbro_rapport_idunn.pdf

Baseret på ovennævnte erfaringer og overordnede analyser tænker vi, at Garderhøjfortets Escape rooms skal give både gymnasielærere, folkeskolelærere og elever et virkningsfuldt indblik i netop dé matematiske kompetencer og færdigheder som folkeskolens mål er baseret på. Men ikke nok med det: Garderhøjfortets Escape room-forløb skal primært indeholde netop dé faglige områder, som gymnasiet bygger videre på.

Igen baseret på ovennævnte erfaringer og analyser, skal rummenes matematiske opgaver indeholde meget grundlæggende matematik, og det er netop for at synliggøre og træne  de faglige minimumskrav. Ved at rummene indeholder fundamentale opgaver vil det give lærerne et solidt indblik i elevernes faglige ståsted. Det stiller krav til at opgavetyperne er synlige og genkendelige, så både lærere og elever kan tale om dem efterfølgende og referere til dem.

Følgende faglige områder er indarbejdet i de nye Escape rooms:

 • Grundlæggende ligninger
 • Grundlæggende algebra
 • Talforståelse, de 4 regningsarter og regnehierarkiet
 • Lineære funktioner, punkter, aflæsning af koordinatsystemet
 • Grundlæggende brøkregning
 • Grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning
 • Symbolbehandling,
 • Eksponentiel vækst
 • 2. grads-funktioner

Fokus vil som tidligere skrevet være på det grundlæggende, så det kommer til at afspejle dét niveau, der er forventeligt efter 10 års skolegang.

Debriefing efter Escape room-forløb

De matematiske elementer i rummene skal være genkendelige for både elever og lærere selvom om matematikken er flettet ind i både narrativet og i en Escape room-oplevelse. En af de kompetencer som rummene fordrer og udfordrer er netop evnen til at oversætte virkelighed til matematik, for herefter at kunne løse den matematiske opgave. Debriefingen er derfor vigtig for netop at synliggøre disse dele: hvad var gåden/virkeligheden, hvad var matematikken, hvordan blev det opstillet/oversat og hvordan blev det løst? Det er også ved debriefingen, at læreren kan komme med sine faglige pointer og feedback til eleverne. Det kunne evt. være styrker og udfordringer eleverne har, og hvad der skal arbejdes videre på hjemme på skolen.

Garderhøjfortet faciliterer debriefingen efter de fysiske Escape rooms sammen med lærerne og elever. Vi anbefaler at læreren derudover laver en opsamling hjemme på skolen og evt. arbejder videre med de matematiske opgaver der ligger her på siden.

Forløbet er målrettet elever i 7-10. klasse samt 1. årsstuderende på ungdomsuddannelserne.

Back To Top